725 034 704 info@speidel.cz
Košík

Žumpy

Žumpa 10000l (jímka)

Naše plastové jímky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a z jednoho kusu.

Nejsou lepeny, svařovány apod. Oproti konkurenci Vám nabízíme jímky 100% kvality, které jsou určené do jakéhokoliv podloží a usazení bez nutnosti betonáže.

Navíc jsou určené i pro výskyt spodní vody!

výrobce: Speidel

Odpadní jímky

Přemýšlíte o vhodném způsobu jak naložit s odpadní vodou a nevíte, zda je vhodná žumpa, septik nebo čistička odpadních vod?

Nejjednodušší ze tří jmenovaných zařízení je jímka - žumpa, která na rozdíl od septiku nebo ČOV splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Z jímky - žumpy se pak odpadová voda fekálním vozem vyváží.

O tom, jaký způsob likvidace odpadních vod zvolit, rozhoduje také řada kriterií. V případě že jde o splaškové vody z rekračního objektu nebo v rodinném domě , k němuž v dohledné době dosáhne veřejná kanalizace, pravděpodobně zvolíte nejjednodušší řešení, a tím je žumpa.

Rokem 2008 skončila platnost povolení k vypoštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních , která byla vydaná před rokem 2002.

Jedinou výhodou jsou malé pořizovací náklady a bez zbytečných povolení.

Pozor !!! Dnes už vám žádný vodoprávní úřad nevystaví povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku do jákehokoliv zdroje.

Potřebuji stavební povolení na jímku (žumpu) ?

Nepotřebujete, žumpa není vodní dílo (na rozdíl od septiku a ČOV) proto povolení k její stavbě vydává stavební úřad. Ve většině případu není nutno žádat o povolení, neboť podle nového stavebního zákona k podzemním stavbám do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Je to bez poplatků.

Jakou velikost jímky (žumpy) zvolit

Vše záleží na počtu obyvatel bydlíci trvale v rodinném domě (chalupa nebo rekreační zařízení). Dnešní studie ukázali že denní spotřeba na osobu den i noc je zhruba rozmezí mezi 80 - 150 litrů denně.

Pro čtyřčlennou rodinu uvedeme příklad, počitáme 80 litrů na jednu osobu :

4 osoby x 80 litrů = 320 litrů za den a noc x 31 dnů = 9920 litů zaokroulíme na 10 000 l odpadní vody za 1 měsíc .

Nejmodernější technologie výroby jímek

Naše jímky jsou vyrobeny s kvalitních materiálu a z jednoho kusu. Nejsou ani lepeny, svařovány apod. Oproti konkurenci Vám nabízíme jímky 100% kvality, které jsou určené do jakéhokoliv podloží a usazení bez nutnosti betonáže. Navíc jsou určené i pro výskyt spodní vody !!!

Můžete si dokoupit

 • prodloužení vstupního komínu o 15 cm, 40 cm až 80 cm
 • filtraci
 • čerpadlo

Ke každé žumpě od nás zákazník obdrží

 • žumpu, poklop
 • montážní postup
 • záruční list
 • certifikaci na pitnou vodu KTW
 • prohlášení o shodě
 • osvědčení o vodotěstnosti

Standardy a výhody našich jímek

 • stejně tak je možné ji využít pro shormažďování technologických odpadních vod před jejich vývozem k likvidaci oprávněnou firmou
 • silné stěny a masívní žebrová konstrukce pro vysokou stabilitu a těsnost žumpy
 • jímky jsou samonosné a není třeba je obetonovávat
 • proti mrazu je izolovaná dvojitým víkem s bezpečnostní dětskou pojistkou z nerez oceli
 • čtyři masivní rukojeti pro snadnou manipulaci při přepravě žumpy
 • jímka je vyrobena z kvalitního polyethylenu
 • masivní nohy pro pevné a bezpečné usazení retenční nádoby
 • žumpy jsou k dispozici různých velikostech s objemem od 2000 litrů do 10000 litrů

Usazení

Standardní postup usazení jímky :

 • vykopeme jámu pro jímku , šířka i délka jámy by měla být o 15 cm delší i širší než jsou míry jímky.
 • Na dně výkopu nasypeme zhruba 15 cm vrstvu písku a trochu ho zhutníme.
 • na zhutněné pískové lože usadíme jímku a nasadíme přívodní potrubí.
 • Jímku potom zasypeme vykopanou zeminou a nemusíme plnit vodou.
Obj. č.ObjemDélkaŠířkaVýškaVáhaCena bez DPHCena vč. DPH
mmmmmmkg(Kč)(Kč)
1200021501260159011217500,-21175,-
2300024501460178516022000,-26620,-
3400024501690201021028000,-33880,-
4500024501910223026033900,-41019,-
5750027902200250039048900,-59169,-
61000030002450254050064500,-78045,-
frame-scrollup