725 034 704 info@speidel.cz
Košík

Osazení a instalace

Montážní postup

Usazení nádrže do výkopu:

  1. Vykopeme jámu z každé strany o 30 – 50 cm větší, než jsou stěny nádrží.
  2. Dno jámy musí být ploché a vodorovné. Vytvoříme pískový podsyp zhruba tak 10 cm vysoký.
  3. Na pískové lože usadíme nádrž.
  4. Jímku obsypáváme pískem nebo štěrkopískem frakce ¼ s kulatým zrnem. Materiál na obsyp musí být vysoce odolný proti srážení, dobře zahuštěný a mrazuvzdorný. Současně nesmí obsahovat ostré kameny a předměty.
  5. Nádrž postupně zasypáváme a hutníme.
  6. Po vyplnění a zahuštění nádrže zhruba do poloviny připojíme přívodní potrubí a odtokové potrubí se sklonem min. 1% a opět zasypáváme a hutníme až po povrch nádrže.
  7. Nakonec přiložíme víko a upevníme tak, aby bylo zajištěno před neoprávněným otevíráním ze strany třetích osob. 

 

Průběh instalace jímky

Fotogalerie

Osazení a instalace
Osazení a instalace
frame-scrollup